Go to Brand

GALECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. UŚMIECHU 1,

32-083 BALICE,

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy GALECO na rynkach międzynarodowych.”

Cel projektu – wprowadzenie na rynki międzynarodowe nowych systemów rynnowych o wysokich parametrach technicznych

Wartość projektu: 999.396,64 PLN

Wartość dofinansowania: 564.614,27

Wysokość dofinansowania: 60 %