Rynny pvc - informacje ogólne

 

Rynny Galeco PVC wykonane są z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wysoka jakość użytego tworzywa, wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, rozciąganie, zginanie i 100% odporność na korozję wpływa na długoletnią funkcjonalność systemu.

 

W roku 2008 system Galeco PVC został wzbogacony o nową jakość orynnowania zamkniętą w nowoczesnej technologii wykonania - KOEKSTRUZJI. Estetyczne wykonanie, odporność na odbarwienia, duży wybór kolorów i rozmiarów sprawia, że system doskonale pasuje do każdego rodzaju budynku. Wyróżniającą cechą każdego systemu Galeco jest wewnętrzne wywinięcie krawędzi rynny. Takie rozwiązanie gwarantuje, że nawet podczas intensywnych opadów woda nie przeleje się przez rynnę. Wszystkie elementy systemu Galeco PVC zostały bardzo precyzyjnie dopracowane by system przy poprawnym montażu mógł służyć niezawodnie latami. Łączniki (element łączący dwie rynny) oraz odpływy posiadają specjalne uchwyty boczne. Dzięki tym wyprofilowaniom elementy te mocowane są do deski czołowej zapewniając stabilizację całego systemu oraz minimalizując ryzyko rozszczelnień, gdyż jedynym ruchomym elementem pozostaje sama rynna. By ułatwić montaż systemu na łącznikach oraz narożnikach zaznaczono linie montażowe, które wskazują miejsce dosunięcia rynny w zależności od panującej temperatury podczas montażu. Galeco PVC montowany jest na specjalnie wzmocnionych hakach, które posiadają możliwość regulacji w pionie. Powstały one jako rezultat badań wśród użytkowników oraz firm wykonawczych.

Systemy Galeco PVC można montować po uprzednim położeniu pokrycia dachowego. Rozwiązanie to pozwala uniknąć uszkodzenia systemu przez spadające podczas montażu dachu, dachówki czy narzędzia. Przy właściwej konserwacji, oferowany system orynnowania wytrzymuje wiele lat. GALECO udziela na niego dodatkowo pisemną, 15-letnią gwarancję producenta.

 

Materiał orynnowania

Do produkcji rynien i rur stosuje się polichlorek winylu nieplastyfikowany (twardy), będący produktem polimeryzacji chlorku winylu. Takie tworzywo odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną, jest niepalne, odporne na korozję, odporne chemicznie na większość substancji agresywnych rozpuszczalnych w wodzie deszczowej, odporne biologicznie na działanie bakterii. Dzięki odpowiednim dodatkom tworzywo osiąga również odporność na działanie promieni ultrafioletowych, odpowiedni kolor i połysk.

 

Technologia

Elementy długie systemu produkowane są w technologii koekstruzji, natomiast kształtki w technologii wtrysku. W elementach dług warstwa wewnętrzna będąca rdzeniem profilu łączona jest nierozerwalnie z warstwą zewnętrzną, co pozwala na maksymalizację różnych parametrów: w warstwie wewnętrznej maksymalizuje się odporność mechaniczną, w warstwie zewnętrznej odporność na UV, barwę i połysk.

 

 

Cechy systemu rynnowego z pvc

 1. Tradycyjny europejski półokrągły kształt rynny.
 2. Wywinięcia z przodu i z tyłu usztywniają rynnę.
 3. Wywinięcie wewnętrzne – do środka – zapobiega wychlapywaniu się wody przy intensywnych, gwałtownych opadach i dodatkowo zwiększa przekrój użyteczny rynny.
 4. Konstrukcja stabilna i odporna na ekspansję termiczną – dzięki trwałemu mocowaniu łączników i odpływów do deski czołowej pod wpływem temperatury „pracują” rozszerzając się i kurcząc tylko pojedyncze rynny, a nie cały system.
 5. Odpływ bezuszczelkowy dzięki specjalnie zaprojektowanym profilom wewnętrznym gwarantuje wysoką szczelność połączenia z rynną.
 6. Linie montażowe na łącznikach umożliwiają precyzyjne zainstalowanie rynny w zmiennych warunkach termicznych.
 7. Wysokiej jakości uszczelki o kształcie ułatwiającym dociśnięcie profilu do kształtki zapewniają szczelność systemu.
 8. Szeroki wybór haków ułatwia ich dobór w zależności od preferencji klientów
 9. Obejmy przystosowane do dybli o różnej długości ułatwiają montaż rur na domach ocieplonych.
 10. Dostępne są łuki o niestandardowych kątach, co umożliwia zastosowanie systemu nawet przy skomplikowanej architekturze dachów.

Walory użytkowe

 1. Estetyczne wykonanie.
 2. Duży wybór kolorów umożliwiający dobór systemu do każdego rodzaju dachu.
 3. Wysoka jakość tworzywa zapewniająca długoletnią funkcjonalność.
 4. 15-letnia gwarancja.
 5. Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
 6. Trwałość koloru.
 7. Kształtki w rozmiarze 90/110/130/150 systemów Galeco PVC wyglądają identycznie, co daje możliwość zastosowania na jednym dachu systemów w różnych rozmiarach bez obawy o odmienny wygląd.
 

Kolorystyka rynien pvc

Ral   Kolor RYNNY PVC
      90/50 110/80 130/80 130/100 150/100
~ RAL 8007 C Miedziany        
~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy
~ RAL 9010 W Biały    
~ RAL 9005 B Czarny  
~ RAL 7038 G Jasnopopielaty        
~ RAL 3004 P Ciemnoczerwony        
~ RAL 7021 A Grafitowy
~ RAL 8017 K Czekoladowy brąz      

 

Montaż rynien pvc

Wybór systemu rynnowego

Wybierając system orynnowania należy obliczyć, czy będzie on w stanie odebrać wodę z powierzchni dachu danego budynku. W tym celu obliczamy maksymalną efektywną powierzchnię dachu budynku.

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD):

 

Obliczanie Efektywnej Powierzchni Dachu (EPD) - Galeco

Powierzchnia dachu w m2 = (C/2 + B) x długość dachu.

Jeżeli projekt uwzględnia zastosowanie narożników, należy zwiększyć EPD
o następujący procent:
a) 10% - przy montażu narożnika do 2 m od odpływu
b) 5% - powyżej 2 m

Powyższe obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/h, a spadek dachu maksymalnie 50 stopni. Dla dachów o spadku mniejszym od 10 stopni lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

Mając obliczoną powierzchnię wystarczy spojrzeć na poniższą tabelę, która określa wydajność poszczególnych systemów orynnowania.

Porównanie danych z tabeli z powierzchnią do odwodnienia ułatwia wybór systemu optymalnego dla danego budynku (dane w tabeli określają maksymalną powierzchnię dachu, z jakiej mogą odebrać wodę poszczególne systemy).

 

Tabela wydajności

Ustawienia rury spustowej 90/50 110/80 130/80 130/100 150/100
36 m2 58 m2 99 m2 99 m2 148 m2
73 m2 116 m2 198 m2 198 m2 296 m2

 

Montaż

Pobierz instrukcję montażu

 

Średnice i zastosowania orynnowania

GALECO PVC 90

Rynny GALECO PVC 90

system przeznaczony do orynnowania jaskółek, wykuszy, altan, mniejszych garaży, balkonów, wiat;
stanowi uzupełnienie systemu Galeco 130.

GALECO PVC 90
GALECO PVC 110

Rynny GALECO PVC 110

system przeznaczony do orynnowania większych garaży, wiat, małych domów jednorodzinnych, tarasów oraz budynków gospodarczych;
stanowi uzupełnienie systemu Galeco 130.

GALECO PVC 110
GALECO PVC 130

Rynny GALECO PVC 130

podstawowy system służący orynnowania domów jednorodzinnych, budynków mieszkalnych i małych obiektów przemysłowych.

GALECO PVC 130
GALECO PVC 150

Rynny GALECO PVC 150

system przeznaczony do odprowadzania wody z dużych jednolitych płaszczyzn dachowych na obiektach przemysłowych i dużych budynkach mieszkalnych.

GALECO PVC 150
 

Informacje praktyczne

Składowanie systemu rynnowego

 1. Rynny i rury spustowe powinny być składowane na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym.
 2. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leżeć na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości.
 3. Stosy wolnostojące bez elementów oporowych mogą mieć co najwyżej wysokość trzech wiązek.
 4. Rynny lub rury przeznaczone do cięcia powinny przed cięciem być wyciągnięte z wiązek w celu pozbycia się szkodliwych koncentracji naprężeń mogących doprowadzić do uszkodzenia podczas cięcia.
 5. Nie należy składować rynien i rur w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wysokie temperatury. Kształtki w kartonach należy przechowywać pod dachem.

Transport

 1. Ładunek musi być unieruchomiony.
 2. Ładunek musi spoczywać na płaskiej i równej powierzchni, w pozycji poziomej.
 3. Zaleca się ręczne ładowanie i rozładowywanie.
 4. Należy zachować szczególną ostrożność przy niskich temperaturach.

Konserwacja

 1. Wskazane jest dodatkowe spryskanie uszczelek środkiem poślizgowym tuż przed montażem. Nie wolno przemywać uszczelek substancjami technicznymi, takimi jak np. mydło techniczne czy detergentami (np. Ludwik)
 2. Rynny należy regularnie czyścić, usuwając liście i inne zanieczyszczenia stałe przynajmniej dwa razy w roku.
 

Normy

Polska Norma PN-EN 607 - listopad 2005, „Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania” – dotycząca rynien i kształtek rynnowych.

Polska Norma PN-EN 12200-1 - lipiec 2002, „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek) winylu (PVC-U)” – dotycząca rur i kształtek rurowych.

Polska Norma PN-EN 1462 - kwiecień 2006, „Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania” – dotycząca haków.

Własne deklaracje zostały potwierdzone badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej: raporty z badań nr:
LOW/002A/2006, LOW/031/2006, LOW/032/2006, LOW/019.1/2007, LOW/108.1/2008.

Treść niniejszego materiału nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i powinna być interpretowana wyłącznie jako informacja.