Marketing

Galeco ze sprzedażowego punktu widzenia to przede wszystkim PARTNERSTWO. Przez Partnerstwo w relacjach z klientem, rozumiemy poczucie , że ewentualne problemy naszego klienta są naszymi problemami. Temu podporządkowujemy naszą działalność. Kolejna wartość to SAMODZIELNE MYŚLENIE. Każdy przypadek, każdy klient, każdy uczestnik naszego otoczenia ma prawo mieć indywidualne potrzeby i oczekiwania, a my - nie wtłaczani w schematyczne myślenie, naszymi decyzjami i działaniami oczekiwania te zaspokajamy, zaspokajając jednocześnie wewnętrzną potrzebę samorealizacji. Ostatnia rzecz ważna w dziale Sprzedaży to RADOŚĆ Z TEGO CO SIĘ ROBI. Praca jest obowiązkiem, ale wcale nie musi być obowiązkiem nieprzyjemnym. Staramy się cieszyć tym co tworzymy, a to w prostej linii pozytywnie przekłada się w efekty naszych działań.

Z powyższych wartości wynika sposób w jaki podchodzimy do poszczególnych obszarów w ramach Dz Sprzedaży i Marketingu:

PRODUKT

 • BLISKOŚĆ RYNKU – uważne wysłuchiwanie sugestii Menadżerów pracujących w terenie i weryfikacja swoich działań przez badania marketingowe pozwalają tworzyć trafione rozwiązania.
 • STRATEGIA RÓŻNICOWANIA – jako specjaliści w odprowadzaniu wody deszczowej dostarczamy rozwiązania inne, nierzadko lepsze niż standardy obowiązujące na rynku. To pozwala doskonale się wyróżnić na tle konkurencji i dostarcza naszym klientom narzędzie konkurencyjne.
 • SZYBKOŚĆ REAKCJI – proces decyzyjny od zidentyfikowanej potrzeby produktowej, przez estymację aspektów ekonomicznych w Galeco do stworzenia nowego produktu to niekiedy kilkanaście dni.
 • INNOWACYJNOŚĆ – rozumiana jako nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań produktowych, technologicznych czy rynkowych.

PROMOCJA

 • RYNNA TO NIE JEST TYLKO KAWAŁEK PALSTIKU CZY METALU – system rynnowy to konkretne korzyści dla inwestora, dewelopera czy wykonawcy – w materiałach promocyjnych staramy się kłaść nacisk na korzyści – bo to one decydują że wybieramy ten a nie inny produkt. A produktom Galeco takich cech nie brakuje.
 • KOMPLEKSOWOŚĆ DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH – promocja to kilka obszarów – każdy z nich traktujmy z równym szacunkiem.
 • PROMOCJA SPRZEDAŻY to liczne programy pro-sprzedażowe, mające stymulować sprzedaż produktów lub zachęcać wykonawców do rekomendowania systemów Galeco; materiały informacyjne wspierające naszych klientów w sprzedaży produktów, setki ekspozytorów i cieszące się największą popularnością gadżety :)
 • PUBLIC RELATIONS i REKLAMA to u nas działania wzajemnie się przenikające, ale łącznie pozwalają nam efektywnie docierać z przekazem o produkcie i firmie do milionów odbiorców każdego roku.
 • SZKOLENIA to niezwykła możliwość bezpośredniego kontaktu z wykonawcami – przekonania Ich do naszych rozwiązań, ale też możliwość poddania się weryfikacji u specjalistów. Szkolenia to dla nas także możliwość poznania oczekiwań klienta. A szybki łańcuch decyzyjny, o którym powyżej, pozwala błyskawicznie wdrożyć je w życie.

HANDEL KRAJOWY

 • PARTNERSTWO - to najbezpieczniejszy sposób na długofalowy wzrost – rozwijanie relacji partnerami rynkowymi na kanwie wspólnego celu jakim jest maksymalizacja korzyści ze sprzedaży systemów Galeco. Dążymy do tego poprzez budowę selektywnej sieci dystrybucyjnej opartej o hurtownie wyspecjalizowane w budownictwie dachów.
 • ASORTYMENT – w sieci naszych własnych 8 Biur Handlowych znajduje się pełen asortyment oferowany przez firmę. Nawet nietypowy kolor w nietypowym rozmiarze każdego systemu dostępny jest od ręki.
 • KOMPETENCJE - każdy z Szefów Biur Handlowych ma bardzo szerokie kompetencje do podejmowania decyzji handlowych na podległym terenie. W ramach zatwierdzonej Polityki Handlowej oraz Strategii Marketingowej każdy menadżer samodzielnie kreuje podległy sobie rynek.

EKSPORT

 • DOPASOWANIE – każdy rynek ma swoje preferencje, do każdego podchodzimy indywidualnie. W naszej ofercie dostępnych jest 5 różnych systemów rynnowych, każdy z nich dostępny jest w wielu kombinacjach rozmiarów i bogatej kolorystyce – łącznie ponad 1 000 różnych pozycji w ofercie.
 • ZAUFANIE – współpracę na rynkach eksportowych nierzadko należy oprzeć na wzajemnym zaufaniu. Oprócz sformalizowanych procedur i podpisanych umów – niezbędnych w handlu międzynarodowym, ważnym czynnikiem sukcesu jest zaufanie – ze strony Galeco, że Partner zaangażuje się w rozwój marki na danym rynku i ze strony Partnera, że na dobrym systemie rynnowym, przy stabilnym dostawcy można stworzyć intratny biznes. Na większości rynków eksportowych od lat współpracujemy z tymi samymi Partnerami – zaufanie popłaca.
 • SPÓŁKI – na rynkach na których dostrzegamy potencjał sprzedażowy i możliwość skutecznego rozwijania sieci bezpośredniej inwestujemy we własne spółki zależne. Organizowane są na wzór krajowych jednostek handlowych.
 • PROMOCJA SPRZEDAŻY - na rynkach gdzie działamy bezpośrednio lub przez dystrybutorów staramy się jak najskuteczniej dotrzeć do świadomości potencjalnych klientów i inwestorów. Galeco od lat angażuje się w najważniejsze imprezy targowe między innymi w Budapeszcie, Bukareszcie, Kijowie, Moskwie czy Paryżu.

PODSUMOWANIE

 • 100% PL – wierzymy że polski producent, polski pomysł, polski produkt i polska pracowitość to gwarancja sukcesu we współczesnej Europie, niezależnie czy na wschód czy zachód od Wisły.
 • NAGRODY zdobywane przez firmę w świadczą o tym że strategia rynkowa Galeco po prostu sprawdza się w praktyce,
 • zaś DYNAMIKA sprzedaży jest tego wymiernym potwierdzeniem.

A wszystko z uśmiechem.