nova
Podsufitka dachowa
Galeco NOVA – jakość w nowym wydaniu

Dekoracyjna podsufitka typu siding przeznaczona jest do zabudowy okapu dachu na zewnątrz budynku. Jej zastosowanie pozwala w szybki i prosty sposób poprawić estetykę budynku. Lekka waga umożliwia montaż nawet na delikatnych konstrukcjach. Odporność na warunki atmosferyczne i brak potrzeby konserwacji gwarantuje… uśmiech na lata.

Kolorystyka podsufitki dachowej

Kolorystyka podsufitki dachowej

Montaż

 • Panele systemu podsufitki Galeco NOVA montuje się w kierunku prostopadłym do ściany budynku. Montaż paneli w kierunku równoległym do ściany budynku może spowodować wybrzuszenia i deformacje elementów.
 • System podsufitki Galeco NOVA montuje się pod krokiew, do łat drewnianych o wymiarach minimum 25 x 50 mm.
 • Łaty powinny być suche i zaimpregnowane, a odległość pomiędzy sąsiednimi łatami nie powinna przekraczać 40 cm.
 • Nie należy montować elementów podsufitki NOVA w miejscach narażonych na długookresowe oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych np. elewacji budynku
 • Podsufitkę należy montować w temperaturze otoczenia powyżej 5°C.
 • Listwę montażową typu „J” należy montować do wypoziomowanych łat na całym obwodzie zabudowanego okapu za pomocą wkrętów o długości min. 18mm oraz średnicy min. 8 mm. Wkręty mocujemy prostopadle do łaty w środek otworu montażowego, pozostawiając około 1 mm luzu pomiędzy łbem a otworem listwy w celu umożliwienia ruchu termicznego elementu. Odległość pomiędzy kolejnymi gwoździami powinna wynosić około 30 cm.
 • Docięte na odpowiednią szerokość panele podsufitki wsuwamy w zamontowane listwy typu „J” w kierunku prostopadłym do elewacji. Kolejny panel należy wsunąć i zaczepić zamkiem o zamek poprzedniego elementu.
 • Pomiędzy krawędzią panelu, a ścianką listew montażowych należy pozostawić około 5 mm luzu w celu umożliwienia dylatacji termicznej panelu.
 • Zaleca się stosowanie co trzeciego panelu z perforacją w celu zapewnienia optymalnej wentylacji dachu i okapu. Panele podsufitki należy przytwierdzić wkrętami do łat.

Wysunięcie okapu dachu do 40 cm

Wysunięcie okapu dachu powyżej 40 cm

Składowanie

 • Elementy podsufitki powinny być zawsze składowane w oryginalnych opakowaniach zbiorczych (kartony i worki foliowe).
 • Zaleca się składowanie elementów podsufitki pod zadaszeniem.
 • Elementy systemu powinny być podparte na całej długości, a wysokość składowania nie powinna przekraczać 1 m.
 • Temperatura składowania nie powinna przekraczać 50°C.
 • Nie należy składować podsufitki luzem w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, ponieważ może to spowodować deformację elementów.