11-10-2018

Niewidoczne rynny w Pawilonie Naturalnym KNSA

Pawilon Naturalny to projekt demonstracyjno-badawczy Koła Naukowego Studentów Architektury działającego przy Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Projekt jest realizowany we współpracy z czołowymi firmami z branży budowlanej, w tym również z Galeco, demonstrując najnowocześniejsze osiągnięcia we współczesnym budownictwie z wykorzystaniem materiałów pochodzenia naturalnego. Budynek powstaje w Dziekanowicach na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Pawilon naturalny to mały budynek z dachem dwuspadowym bez okapu, do którego jako odwodnienie, zastosowano systemGaleco BEZOKAPOWY. Wykonany jest w większości z drewna, słomy, gliny oraz ich pochodnych. Wymienne segmenty umieszczone w ścianach szkieletowych, pozwalają na prowadzenie badań nad innowacyjnymi materiałami izolacyjnymi i wykończeniowymi z materiałów naturalnych. Pawilon powstaje na terenie przeznaczonym pod budowę typowego miasteczka wielkopolskiego, jest pierwszym budynkiem w planowanym założeniu, a w przyszłości, gdy miasteczko powstanie, ma pełnić dodatkowo funkcję infobox’u oraz przestrzeni wystawowej.