18-12-2018

Wizyta Klientów Galeco Ukraina

Cykliczne spotkania klientów w siedzibie Galeco w Balicach to stały element pogłębiania i budowania relacji z naszymi partnerami biznesowymi. 

W ramach współpracy i poznawania nowych rynków, w dniu 18 grudnia 2018 r. gościliśmy grupę Klientów Galeco Ukraina. Spotkanie rozpoczęło się krótką prezentacją nt. historii firmy Galeco, którą przybliżył właściciel spółki Szczepan Buryło. Następnie Klienci mieli okazję zwiedzić fabrykę i z bliska zobaczyć jak wygląda proces produkcji systemów rynnowych.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
Tytuł projektu: „Promocja produktów firmy GALECO na rynkach międzynarodowych.”
Wartość projektu: 999 396.64 PLN
Wysokość dofinansowania: 60 %