Odpowiedzialność społeczna

Rynna to nie tylko kawałek plastiku czy stali

Z biznesowego punktu widzenia najważniejszą wartością dla firmy jest zadowolenie klienta, partnerstwo, a dla Galeco również jest to poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rynien dachowych, systemów rynnowych i systemów odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich.  Polityka firmy, którą stosujemy, oraz systemy rynnowe, które kreujemy i tworzymy, dają bezpieczeństwo naszym partnerom biznesowym, wykonawcom i inwestorom. Dzięki tym zależnościom firma może się rozwijać i przekazać chociaż namiastkę uśmiechu tym najbardziej potrzebującym w formie realnej pomocy i wparcia.

Środowisko:

Ważnym zagadnieniem w ramach działalności firmy jest dbanie o środowisko naturalne.

Wzajemne relacje między człowiekiem a środowiskiem są bardzo jasno określone. „Świat jest dla nas a my dla świata”. Troska o przyszłe pokolenia to troska o otaczającą nas przyrodę.
 
Problemy ochrony środowiska traktujemy w naszej firmie niezwykle poważnie. Pragniemy żyć i działać, pozostając w zgodzie z naturą. Wkładamy wiele wysiłku w rozwój ochrony środowiska, w tworzenie świadomości ekologicznej, we współpracy z organizacjami, które zajmują się tą problematyką.

Ograniczamy zużycie surowców i energii, stosując nowoczesne technologie i środki wytwórcze. Kładziemy duży nacisk na zmniejszanie ilości odpadów przez ich segregację i ponowne wykorzystanie.

Chlubimy się tym, że nie przyczyniamy się do powiększenia góry śmieci na Ziemi.

Działalność charytatywna:

Działalność komercyjna to podstawowa, ale nie jedyna aktywność Galeco. W codziennej pracy staramy się również dostrzegać innych, pokrzywdzonych przez los. W miarę możliwości niesiemy pomoc szczególnie dzieciom, które w skutek przykrych zdarzeń borykają się z często podstawowymi problemami, takimi jak dach nad głową czy dostęp do wiedzy.

Choć wiemy, że to tylko kropla w morzu potrzeb, dążymy do wywołania na twarzach innych choć drobnego uśmiechu, nie tylko na deszcz.