Jak dobrać odpowiednie rynny?

Proces doboru rynien składa się z kilku etapów takich jak wybór materiału, z którego wykonany jest system rynnowy, dostosowanie wielkości i średnicy rynien do powierzchni dachu, wybór koloru orynnowania oraz producenta systemu itd.

O ile efekt końcowy, jakim jest montaż systemu rynnowego, należy pozostawić specjalistom, to wyliczenia powierzchni dachu oraz ulokowanie rynien i rur spustowych możemy dokonać samodzielnie. Jeżeli nie doprowadzi nas to do ostatecznych wyliczeń i podjęcia decyzji o zamówieniu konkretnych ilości elementów, to z pewnością pomoże w oszacowaniu kosztów orynnowania dedykowanego do naszego dachu.

Obliczeń można dokonać na podstawie poniższego wzoru.

Efektywna Powierzchnia Dachu [m2] = (C/2 + B) x L (długość dachu)

Podane obliczenia są robione przy założeniu, że natężenie opadów wynosi 75 mm/ha spadek dachu maksymalnie 50 stopni.

Dla dachów o spadku dachu mniejszym od 10 stopni lub płaskich, maksymalna efektywna powierzchnia dachu równa się powierzchni dachu.

Uwaga: jeśli rynna będzie posiadać łuki należy zwiększyć o odpowiedni procent powierzchnię dachu:

  • dla łuków umieszczonych do 2 m od odpływu - o 10%
  • dla łuków umieszczonych powyżej 2 m - o 5%

Następnie należy porównać wynik z tabelą wydajności danego rozmiaru systemu rynnowego z opcją wyboru ustawienia rury spustowej.

 Tabela wydajności - rynny pvc

 
 

Tabela wydajnosci - rynny stalowe