Kontrola systemu rynnowego: na co zwracać szczególną uwagę?

Rynny dachowe, w szczególności rynny stalowe, narażone są na wiele rodzajów zanieczyszczeń powietrza i odziaływań pomiędzy elementami, które mogą powodować uszkodzenia i skrócenie trwałości systemu.

Głównymi czynnikami zagrożenia są:

  • związki siarki, chloru i azotu i różne sole mineralne, brud i sadza. Te zanieczyszczenia wraz z wodą i promieniowaniem UV wpływają na trwałość powłoki blachy.
  • z punktu widzenia trwałości powlekanej blachy stalowej, najbardziej krytyczne są uszkodzenia powstałe podczas montażu, a następnie reakcje zachodzące w tych miejscach z zanieczyszczeniami, wchodzącymi w bezpośredni kontakt z warstwą cynku pod powłoką farby, lub w szczególności ze stalowym rdzeniem.
  • reakcja pomiędzy elementami ocynkowanymi z m.in. związkami siarki obecnymi w kwaśnym środowisku, tworzą tzw. ogniowo galwaniczne które rozpoczyna proces korozji elektrochemicznej.

Efekt działania zanieczyszczeń w powietrzu jest najbardziej odczuwalny w pobliżu obszarów przemysłowych i przybrzeżnych. Emisje zawierające siarkę lub chlor są szczególnie trudne, ponieważ zanieczyszczenia nadwyrężają powłoki i skracają ich żywotność, dlatego bardzo istotne jest regularne czyszczenie oraz konserwacja systemów rynnowych.

 Główne etapy kontroli i przeglądu:

  1. Kontrola systemu rynnowego po montażu:

Po wykonaniu montażu rynien należy usunąć z ich wnętrza wszystkie luźne przedmioty, takie jak luźne okucia, kawałki blachy, wióry wiertnicze i inne metalowe przedmioty. Wszelkie uszkodzenia powierzchni należy zabezpieczyć farbą zaprawkową.

  1. Coroczna kontrola

Rynny ocynkowane oraz rynny stalowe z blachy powlekanej należy regularnie kontrolować od wewnątrz przynajmniej dwa razy do roku. W przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek w powłoce należy je natychmiast naprawić, w ten sposób przedłużana jest żywotność systemu rynnowego. Przede wszystkim należy pamiętać o usunięciu wszelkich możliwych blokad oraz zabrudzeń spłukując je, a jeśli to konieczne, należy umyć cały system rynnowy. Zanieczyszczenia i gleba powodują ryzyko korozji, utrzymując mokrą powierzchnię. Natomiast zablokowania systemu odprowadzenia wody deszczowej powoduje oblodzenie i problemy z korozją.

  1. Stan osprzętu

Sprawdzenie stanu mocowań i łączeń rynnowych powinno odbywać się przynajmniej dwa razy do roku. Uszkodzone lub częściowo luźne złącza powodują wyciek i ryzyko korozji. Jeśli mocowanie jest uszkodzone, należy je wymienić.

  1. Stan powłoki lakierniczej wewnątrz rynny

Należy oczyścić i sprawdzić powierzchnię wewnętrzną, jak również krawędzie systemu rynnowego. Złuszczenie powłoki, nierównomierne blaknięcie, powstawanie pęcherzy i pękanie oraz miejscowe zarysowania są oznakami konieczności naprawy.

  1. Oględziny zewnętrznej powłoki lakierniczej:

Kontrola wzrokowa powierzchni zewnętrznej powinna być przeprowadzana raz w roku jako kontrola ogólna. Bardziej dokładna inspekcja powinna mieć miejsce co pięć lat w okresie gwarancyjnym.

  1. Mycie i usuwanie zabrudzeń

Woda deszczowa jest zwykle wystarczająca do utrzymania czystości powierzchni. Zanieczyszczenia, takie jak liście drzew, powinny być usuwane z rynien przynajmniej dwa razy w roku.

Powłoka powinna być czyszczona miękką szczotką i wodą lub wodą pod wysokim ciśnieniem (<100 barów). Trwałe i ciężkie do usunięcia plamy można usunąć za pomocą ściereczki zwilżonej w białym spirytusie.

Należy pamiętać, że użycie nieodpowiednich lub nadmiernie silnych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie powłoki.