Kto może odśnieżać dachy?

Okresów intensywnych opadów śniegu jest w Polsce coraz mniej. Jednak, gdy dochodzi do pokrycia różnych powierzchni grubą warstwą białego puchu, konieczne jest jego usuwanie z dachów, dróg i chodników. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i chroni przed katastrofami budowlanymi. Kiedy odśnieżać dachy? Odpowiedź jest prosta - zawsze, gdy  warstwa pokrywy śnieżnej jest większa niż 10-15 cm. Niestety, nadal niewiele osób wie, że praca na wysokościach wymaga specjalnych uprawnień.

Jeszcze kilka lat temu odśnieżanie dachów było stosunkowo niedrogie. Za metr kwadratowy trzeba było zapłacić ok. 3 złote. Obecnie kwoty są dwa, a nawet trzy razy większe. Nic więc dziwnego, że chętnych do pracy nie brakuje. Niepokój wzbudza fakt, że spółdzielnie mieszkaniowe zatrudniają pracowników nieposiadających odpowiedniego przeszkolenia. Jest to nie tylko niezgodne z obowiązującym prawem, ale przede wszystkim stanowi duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Zatem kto może odśnieżać dachy? 

Zdjęcie zaśnieżonego dachu

Uprawnienia do odśnieżania dachów 

Pracownik, który wykonuje swoje obowiązki służbowe na wysokościach, musi przejść przez specjalne szkolenia BHP oraz mieć aktualne badania lekarskie. Koszty tych procedur powinien pokryć pracodawca. Odśnieżanie dachów bez uprawnień jest karalne. Inspektor pracy może nałożyć mandat w wysokości do 5000 złotych.

Warto pamiętać o tym, że dachy wykonane z metalowych lub drewnianych konstrukcji są lekkie i tym samym bardziej narażone na poważne uszkodzenia mechaniczne. Zagrożenie stanowią również powierzchnie płaskie pokryte papą. Po intensywnych opadach śniegu może dojść do dużych obciążeń. Skalę niebezpieczeństwa może obrazować tragiczne wydarzenie zwalenia się konstrukcji. Osoby, które przebywają w budynku, są narażone na groźne i niezwykle trudne w usunięciu skutki.

Obowiązek bezpiecznego użytkowania obiektu został opisany w art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane. Osoby do 18 roku życia mają całkowity zakaz pracy na wysokości większej niż 3 metry. Pracownicy pełnoletni co 3-5 lat powinni ponownie przejść wszystkie badania. Częściej, ponieważ co 2 lata osoby, które pracują na wysokości powyżej 3 metrów. Dlatego tak istotne jest zlecenie prac odpowiednim osobom.