Montaż rynien Galeco PVC²

Kwadratowe rynny Galeco PVC2 to nowość na rynku w zakresie orynnowania dostępna w sprzedaży od maja 2018 r. Galeco jako pierwsza firma w Europie zaprojektowała i wykonała unikalne i autorskie rozwiązanie odprowadzania wody deszczowej za pomocą kwadratowych rynien z tworzywa pvc. Montaż rynien pvc bazuje na tradycyjnych metodach montażu orynnowania, aczkolwiek w kolejnych etapach występują pewne wyjątki związane z autorskimi rozwiązaniami Galeco.

Zanim wykonawca przystąpi do montażu kwadratowego systemu rynnowego z tworzywa pvc, powinien zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

 • system Galeco PVC² należy montować w temperaturze powyższej + 5°C.
 • tworzywo z którego wykonany jest system cechuje się typową dla pvc wydłużalnością liniową, dlatego podczas montażu należy zadbać, aby końce rynien i rur mogły swobodnie wydłużać się i skracać.
 • przed zamontowaniem elementów systemu należy nanieść na wszystkie uszczelki środek poślizgowy, co ułatwi łączenie elementów ze sobą.
 • w systemie Galeco PVC² łączniki, narożniki, zaślepki posiadają w komplecie wkładki doszczelniające, są one niezbędne do zapewnienia 100% szczelności poszczególnych elementów systemu.
 • w przypadku montażu na hakach doczołowych pvc rynny można wpiąć w haki po za­montowaniu pokrycia dachowego.

Montaż poziomu rynnowego

 • Wybór sposobu zamocowania rynny do okapu.

- do deski czołowej za pomocą haków doczołowych PVC lub

- na połać dachową za pomocą haków nakrokwiowych ze stali wyginanych podczas montażu i przykręcanych do płasz­czyzny dachu

 • W przypadku montażu doczołowego wszystkie elementy łączące rynnę z rynną, to jest: łącznik, narożnik, odpływ; należy przy­kręcać na stałe do deski czołowej. Taki sposób montażu gwarantuje najlepszą pracę systemu.
 • Zaplanowanie położenia odpływu, który powinien znajdować się w najniższym punkcie sytemu rynnowego. Zalecany spadek to min 10mm/10mb.
 • Przykręcanie po 1 haku skrajnym po każdej stronie odpływu. Pomiędzy skrajnym hakiem i odpływem, na poziomie dna rynny należy rozciągnąć sznurek lub wytyczyć linię spadku za pomocą urządzenia laserowego.
 • Ustalenie pozycji pozostałych haków i ich montaż w odległości max 60 cm tak, aby po zamontowaniu łącznika, narożnika, zaślepki i odpływu, hak znajdował się max 15 cm od końca łączącego elementu.
 • Montaż łącznika i narożników na odpowiednej wysokości, aby po zapięciu rynny jej dno szczelnie dociskało na całej szerokości uszczelkę elementu łączącego.
 • Wybór sposobu montażu odpływu: w systemie Galeco PVC² odpływ można zamontować jako podwieszany do rynny lub jako dylatacyjny (z funkcją łączni­ka).
 • W przypadku montażu odpływu jako podwieszanego należy postępować według poniższych zaleceń

- zaznacz na rynnie oś położenia rury spustowej

- przyłóż do rynny odpływ i odrysuj na rynnie wewnętrzny kształt rury

- powiększ otrzymany prostokąt o maksymalnie 0,5-1cm w każdą stronę;

- wytnij otwór

- nanieś na uszczelki odpływu spray poślizgowy i zapnij odpływ na rynnie;

 • Montaż zaślepek na końcach rynien przed ich zamontowaniem w hakach, załóż zaślepki. Przed założeniem zaślepki należy nanieść na uszczelki odpływu spray poślizgowy.
 • Montaż rynny w hakach i w kształtkach poprzez włożenie jej najpierw w tylne, a później w przednie wywinięcie kształtek.
 • W przypadku montażu na hakach nakrokwiowych, po włożeniu rynny i zapięciu jej z przodu należy dogiąć w dół tylni nosek haka.
 • Montaż wkładek doszczelniających w miejscu łączenia rynny z łączni­kiem, narożnikiem i zaślepką. Wkładka powinna być zamontowana w miejscu przylegania rynny do uszczelki kształtki

Montaż pionu spustowego

 • Montaż odpływu: przy dachu z okapem odpływ należy łączyć z rurą spustową za pomocą dwóch kolan i przyciętego na wymaganą długość od­cinka rury. Górne kolano należy łączyć trwale z odpływem (klej, wkręt). Przy dachu bez okapu odpływ należy łączyć z rurą spustową za pomocą mufy.
 • Planowanie rozstawu obejm do rur spustowych w odległości 1,8 m.
 • Najwyżej położoną obejmę należy zaplanować bezpośrednio pod najwyżej położonym kolanem lub mufą.
 • Dopasowanie długości dybli uwzględniając rodzaj ściany nośnej oraz grubość ocieplenia budynku. Długość dybla powinna być nie mniejsza niż grubość zewnętrznego ocieplenia 8 cm.
 • Montaż dybli i obejm.
 • Montaż rur spustowych w obejmach. Przy montażu pionów na wysokich kondygnacjach, aby umożliwić swobodne wydłużanie się rury, należy zadbać o dylatację 2 cm na mufach i skręcić obejmy na rurze nie ściskając ich zbyt mocno.

Zakończenie instalacji

 • Aby podłączyć pion do kanalizacji deszczowej należy umieścić osadnik uniwersalny w gruncie pod rurą spustową, a dolny odpływ osadnika połączyć z kolanem elastycznym dochodzącym do rur kanalizacji podziemnej. W klapie elementu należy wyciąć otwór równy rozmiarowi 110, który jest zaznaczony na klapie osadnika, a następnie nałożyć na otwór klapę pod rurę PVC2.
 • W przypadku odprowadzania wody opadowej na grunt, na końcu rury spustowej należy zamocować kolano. Zalecamy połączyć kolano z rurą trwale za pomocą kleju do PCV lub wkrętu. Minimalna odległość kolana od gruntu powinna wynosić 20 cm.

Szczegółowa instrukcja montażu wraz z ilustracjami dostępna jest w zakładce DO POBRANIA.