Montaż rynien stalowych krok po kroku

Dobrej jakości ocynkowane rynny metalowe to wciąż produkt numer jeden, jeśli chodzi o wytrzymałość i odporność, dostępny na rynku. Nic więc dziwnego, iż wielu inwestorów decyduje się wydać nieco więcej po to, aby mieć gwarancję niezawodności i długowieczności wybranego orynnowania. Wszystkim tym, którzy zamierzają wybrać system metalowy Galeco STAL lub Galeco STAL2, podpowiemy, jak wygląda ich montaż i mocowanie – to od tego bowiem zależy między innymi sprawne działanie ocynkowanych rur spustowych.

Ponieważ pewne elementy montażu mogą się nieco od siebie różnić w szczegółach, opis procedury krok po kroku został przygotowany w oparciu o instrukcję odpowiednią dla systemów Galeco.

1. Montaż haków, łączników, odpływów i samych rynien

Pierwszym krokiem, jaki ma miejsce, gdy rozpoczyna się montaż rynien metalowych i ich poziomu, jest ustalenie miejsca odpływu, który w praktyce oznacza wyznaczenie najniższego punktu systemu rynnowego. Wraz z ustaleniem tej pozycji, należy usytuować i rozpocząć mocowanie haków, na których oparte będą rynny – w pierwszej kolejności należy zamontować haki skrajne po obydwu stronach odpływu – najbliżej i najdalej.

Przy następnych krokach przyda się sznurek lub żyłka – należy ją rozciągnąć między obydwoma hakami. Pomoże ona ustalenie spadku spustowej, ocynkowanej rynny metalowej, co przyda się podczas montażu kolejnych haków, które powinny być rozstawione co ok. 60 cm. W tym momencie zamontować można także łącznik na haku, który powinien znaleźć się w odległości ok. 60 cm od sąsiednich haków.

Kolejną czynnością, jaką wykonać jest wycięcie otworu w dnie metalowej rynny ocynkowanej – będzie służył on jako odpływ. Powinien mieć on średnicę równą średnicy rury spustowej. Aby zabezpieczyć otwór, krawędź odpływu należy wygiąć zgodnie z kierunkiem spływu wody i zabezpieczyć.

Montaż haków i łączników

Przyszedł czas na mocowanie rynien stalowych. Najpierw włożyć należy tylne, a następnie przednie – to w sytuacji, gdy do montażu stosuje się haki doczołowe lub odwrotnie, kiedy wykorzystywane są haki nakrokwiowe. W miejscu połączenia dwóch ocynkowanych rynien metalowych należy założyć bądź łącznik klamrowy, bądź łącznik na haku.

Ostatnią czynnością tego etapu pracy jest mocowanie odpływu, zagięcie tylnych listków oraz dobicie zaślepek uszczelkowych.

Montowanie łączników i haków

2. Łączenie poziomu rynnowego z pionem spustowym

Łączenie poziomu z pionem zależy od tego, czy mamy do czynienia z dachem z okapem, czy też jego pozbawionym. W tej pierwszej sytuacji połączenie odpływu z metalową, ocynkowaną rurą spustową wykonuje się za pomocą dwóch kolan oraz odpowiednio przyciętego odcinka przewodu. Kiedy dach nie posiada okapu, odpływ z systemem łączy się za pomocą muf.

Łączenie poziomu rynnowego z pionem spustowymPołączony pion z poziomem

3. Montaż rur spustowych

Pracę nad montażem pionu spustowego rozpoczyna się od mocowania w elewacji dybli – ich długość powinna być dopasowana do grubości ocieplenia budynku. Na tak założone dyble nakręca się kostki obejm, na których z kolei nakłada się obejmy. Rozstęp między nimi nie powinien być większy niż ok. 1,8m.

W obejmach należy następnie umieścić przewody spustowe, które łączy się za pomocą specjalnej mufy. Aby dobrze zabezpieczyć pion, należy dokręcić obejmy na metalowej, ocynkowanej rurze, pamiętając przy tym, aby nie zrobić tego zbyt mocno. Tak przebiega prawidłowe mocowanie rur spustowych.

Montaż rur spustowychPrawidłowo zamontowane rury

4. Koniec instalacji

Ostatnim etapem pracy przy montażu systemu stalowego jest mocowanie i zabezpieczenie końca metalowej, ocynkowanej rury spustowej w zależności od indywidualnych potrzeb lub preferencji. W sytuacji, gdy deszczówka ma być odprowadzana do kanalizacji, na końcu pionu umiejscawia się osadnik uniwersalny, osadzony w gruncie, zaraz pod rurą. Jego dolny odpływ należy następnie połączyć kolanem elastycznym, który sięgać będzie do rury kanalizacyjnej. Aby osadnik połączyć z pionem, należy w jego klapie wyciąć otwór równy średniej innych elementów, w który następnie się ją wprowadza i przechodzi do mocowania.

Gdy woda ma być odprowadzana na grunt, na końcu systemu należy zamontować wylewkę pod obejmę bądź kolano. To ostatnio, nie powinno znajdować się bliżej gruntu niż na odległość 20 cm. Tak kończy się montaż rynny ocynkowanej.

Odpływ dolnyOsadnik uniwersalny osadzony w gruncie