Montaż rynien stalowych krok po kroku

Rynny stalowe to wciąż produkt numer jeden jeśli chodzi o wytrzymałość i odporność dostępny na rynku. Nic więc dziwnego, iż wielu inwestorów decyduje się wydać nieco więcej po to, aby mięć gwarancje niezawodności i długowieczności wybranego orynnowania. Wszystkim tym, którzy zamierzają wybrać system Galeco STAL lub Galeco STAL2, podpowiemy jak wygląda ich montaż – to od niego bowiem zależy sprawne działanie rynien i rur spustowych.

Ponieważ pewne elementy montażu mogą się nieco od siebie różnić w szczegółach, opis procedury krok po kroku został przygotowany w oparciu o instrukcję odpowiednią dla systemów Galeco.

1. Montaż haków, łączników, odpływów i samych rynien

Pierwszym krokiem w montażu poziomu rynien należy zacząć od ustalenia miejsca odpływu, który w praktyce oznacza wyznaczenie najniższego punktu systemu rynnowego. Wraz z ustaleniem tej pozycji, należy usytuować i przytwierdzić haki, na których oparte będą rynny – w pierwszej kolejności należy zamontować haki skrajne po obydwu stronach odpływu – najbliżej i najdalej.

Przy następnych krokach przyda się sznurek lub żyłka – należy ją rozciągnąć między obydwoma hakami. Pomoże ona ustalenie spadku rynny, co przyda się podczas montażu kolejnych haków, które powinny być rozstawione co ok. 60 cm. W tym momencie zamontować można także łącznik na haku, który powinien znaleźć się w odległości ok. 60 cm od sąsiednich haków.

Kolejną czynnością jaką wykonać jest wycięcie otworu w dnie rynny – będzie służył on jako odpływ. Powinien mieć on średnice równą średnicy rury spustowej. Aby zabezpieczyć otwór, krawędź odpływu należy wygiąć zgodnie z kierunkiem spływu wody i zabezpieczyć.

Montaż haków i łączników

Przyszedł czas na zamontowanie rynien stalowych. Najpierw włożyć należy tylne, a następnie przednie – to w sytuacji, gdy do montażu stosuje się haki doczołowe lub odwrotnie, kiedy wykorzystywane są haki nakrokwiowe. W miejscu połączenia dwóch rynien należy założyć bądź łącznik klamrowy bądź łącznik na haku.

Ostatnią czynnością tego etapu pracy jest założenie odpływu, zagięcie tylnych listków oraz dobicie zaślepek uszczelkowych.

Montowanie łączników i haków

2. Łączenie poziomu rynnowego z pionem spustowym

Łączenie poziomu z pionem zależy od tego, czy mamy do czynienia z dachem z okapem czy też jego pozbawionym. W tej pierwszej sytuacji połączenie odpływu z rurą spustową wykonuje się za pomocą dwóch kolan oraz odpowiednio przyciętego odcinka rury spustowej. Kiedy dach nie posiada okapu, odpływ z rurą łączy się za pomocą muf.

Łączenie poziomu rynnowego z pionem spustowymPołączony pion z poziomem

3. Montaż rur spustowych

Pracę nad montażem pionu spustowego rozpoczyna się od zamocowania w elewacji dybli – ich długość powinna być dopasowana do grubości ocieplenia budynku. Na tak założone dyble nakręca się kostki obejm, na których z kolei nakłada się obejmy. Rozstęp między nimi nie powinien być większy niż ok. 1,8m.

W obejmach należy następnie umieścić rury spustowe, które łączy się za pomocą specjalnej mufy. Aby dobrze zabezpieczyć pion, należy dokręcić obejmy na rurze, pamiętając przy tym, aby nie zrobić tego zbyt mocno.

Montaż rur spustowychPrawidłowo zamontowane rury

4. Koniec instalacji

Ostatnim etapem pracy przy montażu systemu stalowego jest zabezpieczenie końca rury spustowej w zależności od indywidualnych potrzeb lub preferencji. W sytuacji, gdy deszczówka ma być odprowadzana do kanalizacji, na końcu pionu umiejscawia się osadnik uniwersalny, osadzony w gruncie, zaraz pod rurą. Jego dolny odpływ należy następnie połączyć kolanem elastycznym, który sięgać będzie do rury kanalizacyjnej. Aby osadnik połączyć z pionem, należy w jego klapie wyciąć otwór równy średniej rury spustowej, w który następnie się ją wprowadza.

Gdy woda ma być odprowadzana na grunt, na końcu rury spustowej należy zamontować wylewkę pod obejmę bądź kolano. To ostatnio, nie powinno znajdować się bliżej gruntu niż na odległość 20 cm.

Odpływ dolnyOsadnik uniwersalny osadzony w gruncie