Zużycie wody na świecie

Woda to niezbędny składnik organizmów żywych. Zawartość wody w ciele dorosłego człowieka wynosi aż 70% i choć sama w sobie nie stanowi substancji odżywczej, składniki mineralne, które się w niej znajdują, konieczne są do prawidłowego funkcjonowania.  Człowiek nie jest w stanie magazynować wody w swoim ciele bez uzupełniania płynów, dlatego powinien przyjmować średnio 2-3 litry dziennie.

Obecnie panuje powszechne przeświadczenie, że woda jest obecna wszędzie i mamy jej pod dostatkiem. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie zasoby wody są odnawialne, a ziemia w 2/3 składa się z wody, jednak woda słodka zdatna do picia stanowi tylko 1 %!

Powodów uszczuplania zasobów wodnych jest kilka: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia, topnienie lodowców, konflikty zbrojne. Ponadto w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło gwałtowne powiększenie populacji ludzkiej na Ziemi. Obecnie żyje na niej ponad 7 miliardów ludzi, a prognozy przewidują, że do 2050 roku liczba ta powiększy się o kolejne 2 miliardy. Postępujący wzrost demograficzny przekłada się na jakość, ilość i dostępność czystej wody na świecie.

Tymczasem wiele społeczeństw najzwyczajniej w świecie marnuje te zasoby. Przeciętne zużycie wody na świecie w ciągu miesiąca na jedną osobę wynosi ok. 103 litry, natomiast przeciętny Europejczyk zużywa aż 200 l wody w ciągu dnia, przeciętny Amerykanin 400 l, natomiast mieszkańcy najuboższych krajów Afryki tylko 5 l! Według Organizacji Narodów Zjednoczonych absolutne minimum konieczne do przeżycia to 20 l na osobę.

Jednak ta realnie i bezpośrednio zużywana przez nas woda w gospodarstwach domowych to nie wszystko. Ogromne ilości wody pitnej są wykorzystywane w całościowym procesie produkcji żywności (uprawa roślin, hodowla zwierząt, ostateczne przygotowania itp.). 70% globalnego zużycia czystej wody przypada na rolnictwo.

[Informacje zebrane na podstawie art. Rafała Karola Wójcickiego pt. "Problem wody na świcie-wcale się nam nie przelewa"].