Drenaż opaskowy, czyli jak wykonać odwodnienie wokół domu

Jednym z kluczowych elementów zewnętrznej konstrukcji każdego budynku jest system rynnowy. Wykonane z PCV lub stali orynnowanie zbiera spływającą z dachu deszczówkę i kieruje ją do odpływów, a następnie poza mury. Jednak aby instalacja taka była w pełni efektywna, warto zdecydować się na odprowadzenie wody z rynien do drenażu opaskowego wokół domu. W artykule podpowiadamy, jak przygotować takie odwodnienie przy budynku – skorzystaj z porad specjalistów naszej firmy Galeco!

Dlaczego warto wykonać drenaż wokół domu?

Powszechną praktyką jest odprowadzanie deszczówki rynnami PCV lub metalowymi z dachu bezpośrednio na podwórko. W przypadku domów z dużymi połaciami dachowymi podczas intensywnych opadów deszczu przez odpływy rynnowe przepływają ogromne ilości wody. Zamiast trafiać z orynnowania do podziemnego drenażu wokół budynku, rozlewa się ona np. po podjeździe. Jeśli grunt cechuje się niską przepuszczalnością, powstają kałuże.

Dużo gorszy jest jednak fakt, że deszczówka może wsiąkać w fundamenty. Doprowadzi to do ich zawilgocenia, a w skrajnych przypadkach nawet podmywania i tym samym nierównomiernego osiadania obiektu budowlanego. To przede wszystkim z powyższych powodów warto wykonać odwodnienie wokół domu – najlepiej opaskowe.

Jakie są metody odprowadzania wody z rynien?

Opcją najprostszą jest skierowanie deszczówki z orynnowania do kanalizacji burzowej – spustowa rura PCV lub metalowa może być umieszczona np. bezpośrednio nad kratką kanalizacyjną. Jeśli jednak nie masz możliwości odprowadzania jej w taki sposób, skorzystaj z rozwiązań alternatywnych.

Wodę spływającą odpływami rynnowymi możesz skierować m.in. do:

 • zbiornika (naziemnego lub podziemnego) na deszczówkę, którą wykorzystasz np. do podlewania ogrodu,
 • oczka wodnego lub małego stawu – jest to kosztowna inwestycja wymagająca posiadania rozległego terenu wokół budynku,
 • ziemi – odbiera ją system odwodnienia wokół domu (drenaż opaskowy), a następnie np. rozsącza z dala od fundamentów.

W tym artykule skupimy się na ostatnim z powyższych rozwiązań – sprawdź, jak prawidłowo wykonać taką instalację i połączyć ją z odprowadzającymi wodę z dachu rynnami wykonanymi z PCV lub metalu.

Czym jest drenaż opaskowy wokół domu?

Jeśli na danym terenie znajdują się grunty o niskiej przepuszczalności, deszczówkę z orynnowania najlepiej odprowadzać rurą drenarską poza obręb budynku. Właśnie tym jest opaskowy drenaż wokół domu – to system zabezpieczający fundamenty przed dostawaniem się wód opadowych oraz podziemnych gruntowych.

Odwodnienie wokół budynku może kierować deszczówkę, w tym tę płynącą z rynien z PCV czy metalowych, przez odpływy rynnowe i rury spustowe, m.in. do:

 • kanalizacji burzowej lub rowu melioracyjnego, co wymaga uzyskania zgody lokalnych władz,
 • studzienek chłonnych – mogą być wykonane np. z betonowych kręgów o średnicy około 100 cm,
 • specjalnych elementów odpowiedzialnych za rozsączanie wody w gruncie (np. perforowane skrzynie).

Wspomniane rury drenarskie mają niewielkie otwory, dlatego są w stanie przyjmować ciecz wsiąkającą w ziemię, m.in. wypływającą z orynnowania. Połączone ze sobą tworzą drenaż dookoła domu, który odprowadza deszczówkę na bezpieczną odległość.

Z jakich elementów składa się drenaż opaskowy?

Podstawowe elementy takiego systemu odwodnienia terenu przy budynku stanowią rury drenarskie, które zazwyczaj wykonane są z lekkiego i jednocześnie wytrzymałego PCV. Gdy służą do przygotowania drenażu wokół domu jednorodzinnego, najczęściej mają średnicę około 10 cm.

Oprócz tego budowa instalacji wymaga użycia:

 • otulin (materiały zrobione z włókien kokosowych bądź tworzyw sztucznych), które okalają rury drenarskie i chronią ich otwory przed zatykaniem – tworzą warstwę filtrującą wodę,
 • otworów rewizyjnych – znajdują się na załamaniach drenażu (w pobliżu każdego narożnika domu) i umożliwiają czyszczenie instalacji,
 • studzienek zbiorczych – elementy położone najniżej, do których grawitacyjnie spływa deszczówka.

Dzięki wszystkim tym elementom zarówno woda opadowa, jak i ta wypływająca z orynnowania, zostanie bezpiecznie odprowadzona do odwodnienia i poza obręb budynku. Połączenie opaskowego drenażu wokół domu z dobrym systemem rynnowym, czyli rynnami z metalu lub PCV, odpływami oraz rurami spustowymi, gwarantuje skuteczną ochronę murów przed zawilgoceniem.

Jak zbudować drenaż opaskowy wokół domu?

Budowę takiej instalacji należy zacząć od obkopania budynku na głębokość sięgającą mniej więcej 20 cm poniżej górnej krawędzi ławy fundamentowej. Jak podkreślają specjaliści naszej firmy Galeco, koniecznie unikaj układania rur drenarskich dużo głębiej, gdyż grozi to podmywaniem fundamentów. Jeśli drenaż wykonywany jest wokół dopiero stawianego domu, system odprowadzający wodę wkopuje się tuż obok murów. Gdy natomiast znajdzie się przy już istniejącym budynku, należy odsunąć go o około 2-3 metry. Oczywiście zawsze pamiętaj również o wykonaniu dobrego odwodnienia dachu. Stosuj wysokiej jakości orynnowanie i zadbaj o prawidłowy montaż rynien, odpływów rynnowych oraz rur spustowych.

Zakres prac uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju gruntu, dlatego wcześniej należy zlecić wykonanie badania geotechnicznego. Jeśli podłoże dobrze przepuszcza wodę, wystarczy dno wykopu wyłożyć tzw. obsypką drenarską (np. żwir rzeczny), a następnie ułożyć rury z PCV i je także obsypać. Z kolei przy gruntach o niskiej przepuszczalności niezbędne jest najpierw wykonanie hydroizolacji fundamentów. Następnie na nią montuje się kolejno:

 • styropian,
 • warstwę drenażową, która ułatwia spływ wody,
 • geowłókninę pełniącą funkcję filtra.

Po zasypaniu wykopu z rurą drenarską, na powierzchni wokół domu należy jeszcze przygotować opaskę, która skieruje wodę do drenażu.  

Zamów wydajny i bardzo wytrzymały system rynnowy Galeco!

Przygotowując się do wykonania drenażu wokół domu, zacznij od zainstalowania dobrej klasy systemu rynnowego do odwodnienia dachu. Najlepsze orynnowanie znajdziesz w ofercie naszej firmy Galeco – sprzedajemy solidne rynny PCV oraz stalowe wraz z odpływami, rurami spustowymi i wszystkimi elementami montażowymi. Znajdziesz u nas wiele rodzajów instalacji, przez co łatwo wybierzesz taką, która skutecznie odprowadzi wodę z pokrycia dachowego i jednocześnie będzie stylistycznie spójna z budynkiem. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w ich wyborze – zapraszamy do kontaktu!